Forsikring

Skadesanmeldelse

Den store selvrisiko har medført, at forsikringsselskabet har givet Grundejerforeningen en meget stor rabat, men den er tillige baseret på, at sagsbehandlingen altid og udelukkende går gennem vores forretningsfører. Så ved bygningsskade er det altid forretningsfører, der skal kontaktes

I tilfælde af, at forretningsføreren ikke kan træffes, kan der tages kontakt til ForsikringsMæglerGruppen – FMG, att.  Annelise Jakobsen på tlf. 2543 3911.

Ved akut eller uopsættelig skade udenfor almindelig kontortid kontaktes Gjensidige Forsikring på telefon 7010 9009. Herfra vil man sørge for kontakt til skadesbegrænsende virksomhed.

Ved skader på vandrør udenfor huset (rørbrud) kontaktes Lillerød Vandværk på tlf. 7024 4510 (vagtcentral)

 

Hvordan håndteres en anmeldt skade.

Når du anmelder skaden til forretningsføreren, bør du så vidt muligt gøre det med en e-mail til kontoret@roenneholtparken.dk, hvor du beskriver skaden og gerne vedhæfter billeder af skaden. Hvis udbedring af skaden ligger under selvrisikogrænsen, vil sagen blive behandlet af forretningsføreren. Hvis den ligger over selvrisikoen, vil forretningsføreren anmelde den til forsikringsselskabet. Herfra sendes et skadesnumret, som herefter bedes anvendt ved kommunikation omkring skaden.

Sørg for, at forretningsføreren er opdateret på al kommunikation med evt. håndværkere.

Når skaden er afsluttet, vil du modtage en opkrævning på din selvrisiko, hvilket tillige er en bekræftelse på, at skaden er afsluttet, Faktura sendes primært via E-mail, ved betaling bedes data fra fakturaen anvendt.

De nærmere regler for forsikring kan læses i foreningens vedtægter, §2, stk. 3.

Udgift til forsikring er en del af det faste varmebidrag.