Pesticidfri drift

Der anvendes som udgangspunkt ikke sprøjtemidler i driften af de grønne områder. Der kan være undtagelser som eksempelvis ved bekæmpelse af bjørneklo eller vild pastinak. På tennisbanerne er det nødvendigt at sprøjte, da ukrudtet vokser under banedugen, som bliver ødelagt, hvis det luges mekanisk. Vores medarbejder har sprøjtecertifikat, og professionel viden om midler og metoder.

I øvrigt anvendes mekanisk bekæmpelse ved vejbrønde, kantsten, stiafgrænsninger, fortove, skilte og lignende.

 

Beplantning af de grønne områder

Der er i 2010 udarbejdet en beplantningsplan af Jesper Quaade Møller. Planen udstikker de overordnede retningslinjer for beplantningen, og den danner grundlag for den løbende fornyelse af beplantningen i de grønne områder.