Beplantning af de grønne områder

Beplantningsplanen er et bestillingsarbejde udført af Jesper Quaade Møller. Planen udstikker de overordnede retningslinjer for beplantningen, og den danner grundlag for den løbende fornyelse af beplantningen i de grønne områder.