Tegninger af skure

 

Vi har fået udarbejdet tegninger af fem forskellige typer skure til forhaven. Der er tre, som er placeret til venstre og to til højre. Husk at hvis man flytter skur til højre, og naboen fortsat har skur til venstre, skal man opføre væggen mod skel som en brandvæg BD60. Man skal også være opmærksom på, at regnvand fra taget skal afledes til ens egne grund. Endelig skal man overholde reglen i småhusreglementet om, at byggehøjden maksimalt må være 2,5 m. Skurene skal som hidtil males sorte.