Haveaffald

 

Der bliver afhentet haveaffald fra faste opsamlingspladser i sommerperioden.

Hvad hentes:

Der afhentes flisbart haveaffald. Det vil sige  hækafklip, grene og blomster uden jord. Større grene på over 8 cm. i diameter skal være  skåret i  længder af max 1 meter.

Der må ikke være sten, jord eller rødder i  affaldet. Det gælder især at større mængder afgravet jord, tørv eller lignende uden undtagelse aldrig må lægges i fællesområderne. 

  • Haveaffald afhentes mellem 1. april og 30. november.
  • Affaldet afhentes mandag i ulige uger.
  • Der afhentes fra 6 pladser på parkeringspladserne i A, øst i C - E - L - M samt P vest.
  • Pladserne markeres med en kegler og med skilt om fredag i lige uger før afhentningen mandag.
  • Der må først lægges affald ud, når pladsen er markeret og det vil sige i løbet af weekenden før afhentning om mandagen.
  • Afhentning i forbindelse med legepladsdage vil som hidtil foregå efter nærmere aftale.
  • Der må som hidtil ikke afleveres i plastposer.

 Hvis jeres have renoveres af professionelle entreprenør, så skal alt affald fjernes af entreprenøren.