Haveaffald

Foreningen har købt to trailere som er mærket med skilte med reglerne for haveaffald.
Vi har indgået aftale med to grundejere, der vil stå for at holde øje med trailerne og tømme dem. Den ene har ansvaret for Askevangen, Cedervangen og Enevangen, mens den anden klarer Ligustervangen, Magnolievangen og Pinievangen.
Tømning
Som udgangspunkt placeres en trailer i en vang i en uge, hvorefter den tømmes og flyttes til den næste vang, til den næste vang og tilbage til den første vang. Altså vil traileren været placeret i en vang en uge hver tredje uge. Det vil vise sig om der er behov for, at de bliver tømt oftere, og det vil så blive gjort. Tømningen vil foregå inden for de tre første hverdage i ugen. Trailerne køres til genbrugspladsen og tømmes.
Trailerne har ikke faste pladser, men vi tilstræber at placere dem, hvor der hidtil har været haveaffaldspladser.

Hvad må man lægge i trailerne?

 • Det er tilladt at lægge affald i trailerne, selvom de ikke står i ens egen vang.
 • Haveaffald omfatter som hidtil grene, græs, blomster og lignende biologisk affald. Plantepotter, sten, jord og grus må ikke lægges i dem.
 • Affaldet må ikke være i poser.
 • Hvis der lægges affald andre steder eller ved siden af trailerne, vil det ikke blive fjernet.
  Ordningen fungerer fra 1. april til 30. november.
 • Den vil ikke omfatte juletræer, der som hidtil vil blive indsamlet fra parkeringspladserne.
 • Vores servicefolk vil fortsat oprette affaldsbunker i forbindelse med større opgaver af beskæring eller omplantning. Man må gerne lægge affald der, men husk at det skal være biologisk affald, og det må ikke være i poser.
 • Der må ikke være sten, jord eller rødder i  affaldet.
 • Det gælder især at større mængder afgravet jord, tørv eller lignende uden undtagelse aldrig må lægges i trailerne. Det må man selv skaffe væk, eventuelt med en lejet trailer.
 • Afhentning i forbindelse med legepladsdage vil som hidtil foregå efter nærmere aftale.
 • Der må som hidtil ikke afleveres i plastposer.
 • Hvis jeres have renoveres af professionelle entreprenør, så skal alt affald fjernes af entreprenøren.