Omfangsdræn, Fuger

 

Fuger og vandskader.

Husene er opført i betonelementer og samlingerne er fuget med en fugemasse, som skal forhindre indtrængen af vand. Disse fuger kan med tiden smuldre eller løsne sig og er dermed blive  utætte. Da vand altid bevæger sig den nemmeste vej, vil der løbe vand ind gennem utætte fuger, uanset hvor godt jorden er drænet, hvilket så medfører indtrængende vand i kælderen.

Det er den enkelte grundejers ansvar at vedligeholde sit hus, herunder fugerne mellem betonelementerne. Det gælder fugerne i kælderen, i stuen og på første sal, samt på altanen langs vingerne. Bliver disse fuger ikke vedligeholdt, vil der trænge vand ind i både ens eget hus og i nogle tilfælde også ind i naboens hus.

Såfremt der kommer vand i kælderen, og det kan vises at stamme fra en manglende vedligeholdelse hos naboen, kan denne gøres erstatningsansvarlig. Så tag en god dialog om vedligehold af fuger i det gode naboskabs ånd.

Forsikringen dækker ikke indtrængende vand, hvis det kommer ind gennem huller i murene, heller ikke ved skybrud. Forsikringen dækker dog vand der kommer ind gennem kældervinduet, forudsat at afløbet ned til omfangsdrænet ikke er tilstoppet, samt vand der kommer ind gennem aftrækshullet i forrummet. Indboforsikringen dækker i nogle tilfælde skader på indboet. Spørg dit forsikringsselskab.