Varme tips

 

Optimering af varme med oprindelige varmtvandsbeholdere:

Sørg for at FJV ventilen - regulering af varmt vand - står på 2½ eller derunder.

Ventilen er placeret til venstre for varmtvandsbeholderen på et vandret rør.

Når radiatorventilen står på nul skal røret i modsatte side af radiatoren være kold. (Rør til radiator). Hvis røret er varmt eller lunkent, er det radiatorventilen, der " hænger" og bør derfor skiftes.

Når radiatoren er tændt, skal bunden helst være kold. I modsat fald udnyttes radiatorvandet ikke optimalt.

Husk altid, at når huset varmes op, bør opvarmningen foretages fra flere radiatorer åbnet på mellem niveau 2 - 3 og ikke af en radiator, der er lukket helt op.