Hver fugl synger med sit næb

 

Vi er ca. 25 medlemmer, som primært bor i Rønneholtparken.

Hvad synger vi.

Vi har ca. 200 viser i vores visemappe som dækker mange forskellige poeter. Der synges mange PH viser, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Kai Normand Andersen, Evert Taube og mange andre. Der har dog også sneget sig nogle udenlandske viser ind som f.eks. Elvis med b.la. Love me tender. Har man ønsker om nye viser til bogen tager man dem bare med til en viseaften og så prøver vi at synge dem. Men stadig under mottoet "Hver Fugl Synger Med Sit Næb"

Hvor tit mødes vi.

Vi mødes fra januar til maj én gang om måneden. Så holder vi sommerferie og mødes igen én gang om måneden fra slutningen af august til januar. Alle viseaftener er på torsdage. Der er absolut ingen mødepligt, man kommer bare når man har tid, lyst og lejlighed. Der møder ca. 18 personer frem til hver viseaften,og vi har en trofast pianist der kommer og spiller for os, hvilket vi er meget taknemmelige for, da det så bliver lidt nemmere for os at ramme tonerne.

I 2021 har vi planlagt følgende datoer: 14. Januar, 4. Februar, 25. februar, 18. Marts, 8. April, 29. April, 20. Maj, SOMMERFERIE, 26. August, 16. September, 7. Oktober, 28. Oktober, 18. November, 9. December.
Alle dage fra ca. kl.: 19.00

Og i 2022 går det løs: 13. Januar (sang og generalforsamling), 24. Februar, 25. februar, 17. Marts, 7. April, 28. April, 19. Maj, SOMMERFERIE, 25. August, 15. September, 6. Oktober, 27. Oktober, 17. November, 8. December (Glædelig Jul og sang).
Alle dage fra ca. kl.: 19.00

Hvordan foregår en almindelig viseaften.

Vi mødes hver gang kl.: 19.30 i Fælleshuset og viseaftenen slutter kl.: 21.30. Vi sælger vand, øl og vin til de fremmødte og det er ikke dyrt da "en drink" kun koster 10 kroner. Vi holder en pause på ca. 10 minutter så vi kan hvile de brugte stemmer. Der er ingen retningslinier for hvilke viser vi skal synge på viseaftenen alle har mulighed for at vælge frit fra vores visemappe

Hvem kan blive medlemmer.

Det kan alle der bor i Rønneholtparken, men det er også tilladt at tage en ven, eller to,  med, der bor udenfor parken. Vi stiller absolut ingen krav til sangstemmen, da vort motto jo er "Hver Fugl Synger Med Sit Næb", hvilket vi efterlever til fulde.

Har viseklubben vedtægter, bestyrelse og specielle regler der skal efterleves og hvad koster det at være medlem.

Viseklubben har vedtægter der er vedtaget på den stiftende generalforsamling. Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, Kasserer og suppleant, og der afholdes generalforsamling i januar måned hvert år.

Vi afholder én visefest om året som plejer at være utrolig hyggelig. Den kan foregå her i Fælleshuset eller et andet sted.

Hvad koster det at være medlem af viseklubber.

Det et utroligt dyrt, det må jeg indrømme, det koster nemlig 100 kr. om året i kontingent, men det har de fleste råd til at betale, og indtil nu er der ingen der har mokket over kontingentet.

Kan man blive ekskluderet af viseklubben.

Det er jeg nødt til at svare hent ærligt på. Ja det kan man desværre godt. Der er dog kun to muligheder for at blive bortvist fra De Glade Sanglærker.

Hvis man ikke betaler det tårnhøje kontingent på årligt 100 kr. eller hvis man brokker sig over at sidemanden eller en anden i De Glade Sandlærker synger falsk, så er det desværre slut.

Håber du har fået lyst til at røre stemmen sammen med os Glade Sanglærker.

I et af glasskabene i fælleshuset på LIgustervangen ved døren til hallen kan du se hvilke datoer, vi mødes i indeværende år. Du er velkommen til at møde op en af de aftener, hvor vi mødes, for at prøve om det er noget for dig. Hvis du er interesseret, kan du melde dig i løbet af aftenen eller senere ved at kontakte Jakob Becker på 3028 0754.