Etablering af udestue på terrassen er godkendt af kommunen, men der skal dog fortsat søges om byggetilladelse og efterfølgende ske registrering i BBR. Det skal også meddeles til grundejerforeningen, da der så tegnes bygningsforsikring for udestuen. Der opkræves en forsikringspræmie på 446,- kr. årligt for dette tillæg (2023 præmie).

Bemærk at det ikke er tilladt at nedtage væggen mellem stuen og udestuen.

På altanen er der en regel i deklarationen om udformningen af facadeelementerne. Her er det ikke tilladt at opsætte sprossede vinduer.

Nedenfor er der tegninger af udestuen, som kan fungere som inspiration for udformningen, idet der dog skal indsendes korrekte tegninger på det aktuelle projekt i hvert enkelt tilfælde. Det anbefales at søge kvalificeret faglig assistance ved udarbejdelse af projektet.

Tegning af facaden på altanen viser den originale udformning. I mange tilfælde vil man udelade de små vippevinduer over dørene.

Støbning i forbindelse med opførelse af udestue.

Såfremt du støber i forbindelse med opførelse af en udestue, skal du være opmærksom på, at en evt. meromkostning i forbindelse med omfangsdrænet, ikke dækkes af grundejerforeningen.