Fortolkning af deklarationen

 

Indgang: Facadesten må ikke ændres. Alt træværk skal holdes i sort farve.  Eventuelle      espalier over indgangsparti kan tillades, men skal holdes i sort  farve.      Indgangsparti må lukkes med låger, men skal holdes i sort farve. Der  bør i      sådanne tilfælde opsættes en tilgængelig postkasse. Skuret skal  holdes i      sort farve.
Altan: Det tillades at opsætte markiser. Eternitplader under vinduer må  ændres i      farve efter eget valg. Alt synligt træværk skal holdes i sort farve.  Vægge      skal holdes i lyse farver (jordfarve), hvilket vil sige hvidgrå,  hvidgul,      hvidbrun m.v. Vægge må ikke beklædes med træværk, dog tillades  opsætning af      espalier. Forkant på altan skal holdes i betongrå farve. Såfremt  tagrende      opsættes, skal byggemyndighedens godkendelse indhentes.
Terrasse: Alt træværk skal holdes i sort farve. Eternitplader under vinduer må  ændres      i farve efter eget valg. Loft må ændres i farve efter eget valg.  Vægge skal      holdes i lyse farver. Vægge må dog ændres yderligere i farve eller  beklædes      med træ, såfremt der er levende hegn i væsentlig højde mod  offentligt vej og      sti. Det er tilladt at opsætte espalier. Evt. opført udestue skal  holdes i      sort farve.
Haven:

Hegn i skel til fællesarealer skal bestå af levende hegn eller  træhegn.      Såfremt der opsættes træhegn, må dette maksimalt være 180 cm højt.  Træhegn      skal være malet sort, eller i en af følgende heldækkende jordfarver:
Nød, Mose eg, Trykimp. grøn eller Grøn umbra svarende til Colorama´s       farvekoder:
P2107, P2108, P2111 eller P2112.