Stophanens placering

 

Stophanen vil for de fleste ejendomme, være placeret tæt på kanten af forhaven i ejendommen (altså bag den asfalterede sti / forhave), placeringen er normalt lige uden for det sted i ejendommen, hvor vandet føres ind i kælderen.

Hvis du opfører et skur til højre for indgangen så husk at Lillerød Vandværk har krav på adgang til stophanen, som også er deres ejendom.

Hvis du i forbindelse med opførsel af et nyt skur ønsker at få placeret stophanen uden for skurer, så vil omkostningen til dette arbejde være for grundejerens regning.

Information fra Lillerød Vandværk

Vi anbefaler ikke at bruge stophanerne i Rønneholdtparken mere da de er begyndt at knække i lukket stilling og der kommer ikke vand før den er blevet gravet op og skiftet.

Hvis der skal lukkes for vandet fordi at vvs skal skifte hanen før måleren, skal vi kontaktes så vi kan sende sms’er ud dagen før, så lukker vi for hele kvarteret, mens han skifter hanen.

Med venlig hilsen
Michael Fisker

Vandværksvej 4
3450 Allerød
Tlf. 48173101