Stophanens placering

 

Stophanen vil for de fleste ejendomme, være placeret tæt på kanten af forhaven i ejendommen (altså bag den asfalterede sti / forhave), placeringen er normalt lige uden for det sted i ejendommen, hvor vandet føres ind i kælderen.

Hvis du opfører et skur til højre for indgangen så husk at Lillerød Vandværk har krav på adgang til stophanen, som også er deres ejendom.

Hvis du i forbindelse med opførsel af et nyt skur ønsker at få placeret stophanen uden for skurer, så vil omkostningen til dette arbejde være for grundejerens regning.