Fællesområder 

Alle ejendomme har del i de omgivende fællesarealer og legepladser. Vedligehold af disse er vigtigt for at bevare parkens smukke udseende og dette varetages af grundejerne i fælleskab. Der vælger to repræsentanter for hver vang og legeplads, der sikrer at ønsker til fællesområderne opfyldes indenfor grundejerforeningens rammer. Ved legepladsdage hygger man sig med lugning, vedligehold og fællesspisning. Vær en god nabo og DELTAG. På den anden side af Rønneholtparkvej, findes grønne områder, der tilhører parken. Læs mere om det under "RAG og fritid" - rekreativt område.

Fælleshus

I Fælleshuset er der Klub Rønnen, som er en klub for skoleelever, der drives af Allerød Kommune. I huset befinder sig også forretningsførerens kontor samt baderum, der bruges når svømmebassinet er åbent.

Der er også en stor sal, som bruges af Klub Rønnen, men også udlejes til gymnastik, dans og lignende, og desuden anvendes af RAG og aktivitesgrupper i Rønneholtparken. Salen udlejes ikke til private formål.