Som bekendt har Grundejerforeningen Rønneholtparken lyst en pantstiftende gæld i hver ejendom i foreningen på oprindelig 10.000,00 kr. Gælden er lyst i juli måned 1991 og den reguleres hvert år i juli med nettoprisindekset.
Indekset var i juli 1991 62,8 og i juli 2022 115,1. Den regulerede gæld er derfor nu 10.000,00/62,8*115,1= 18.328,02 kr.