PCB Måling

 

Cowi har målt, om der er PCB i ejendommene i Rønneholtparken

I september 2013, har COWI foretaget måling af PCB i en ejendom som er repræsentativ for Rønneholtparken, og der er ikke konstateret PCB.

Konklusionen fra COWI er følgende:

I ingen af prøverne er der registreret PCB, og altså ingen sundhedsrisiko i henhold til miljøstyrelsen. Der er derfor ikke behov for yderligere kortlægning for PCB i denne bolig.

Da bebyggelsen er ensartet og opført i samme periode, vurderes det at der ikke har været anvendt PCB holdige materialer indendørs under opførsel af byggeriet.