Grundejerforening Rønneholtparken

Velkommen til Rønneholtparkens hjemmeside

Parkering på stierne

Vi har mange problemer med, at der bliver parkeret i kortere eller længere tid på vores stier. For nyligt fik vi denne henvendelse fra en grundejer:

Ja, så var ambulancen her igen i XXXXvangen.
Heldigvis holdt der ingen parkerede biler for natten denne gang, så redderne kunne komme til !
Inden for det sidste år har alene min kone og jeg haft brug for ambulance 3 gange; heraf 2 med fuld udrykning. ( åbent mavesår / blodprop i hjernen )
Sidste gang udtalte redderne, at de ofte var ude for, at det kunne knibe med ordentlig adgang til adressen pga. parkerede biler på fællesstierne ved husene.
Hvad kan vi gøre ? Reglerne er jo klare nok:

§10. Parkering
stk. 1. Al parkering af personautomobiler, minibusser, camping-, last-, flytte- eller fragtvogne eller andet lignende er forbudt på eller ud for parcellerne, medmindre det alene sker for at foretage almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering må alene foregå på de projekterede parkeringspladser.

 

 

To gange YouSee information

Vi får meget ofte spørgsmål om TV pakker, bredbånd og andre YouSee produkter, og for at sikre at du har den bedste information om de mange muligheder, har vi aftalt med YouSee at der holdes et informationsmøde 14. marts og at deres rullende forretning kommer på besøg 9. april. Du kan læse mere om det her.

 

 

Nye planter på parkeringspladserne

Som  tidligere fortalt er vi i gang med at plante kirsebær laurbær planter i alle kummer på parkeringspladserne.

 I uge 11 går vi videre med arbejdet (hvis det holder nogenlunde tørvejr), og vi vil derfor sætte pris på, at man så vidt muligt ikke parkerer tæt på kummerne.

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor vi er en given dag i ugen, da det i høj grad afhænger af, hvordan arbejdet skrider frem.

 

 

Referat fra generalforsamling 2018

Referatet fra generalforsamlingen 27. marts er nu tilgængeligt under fanen "Profil" og det kan også hentes her.

Generalforsamling 2019 afholdes 25. marts.

 

 

Seneste nyhedsbreve

DOWNLOAD
Nyhedsbrev januar 2019
DOWNLOAD
Nyhedsbrev februar 2019
DOWNLOAD
Nyhedsbrev oktober 2018
DOWNLOAD
Nyhedsbrev september 2018.pdf
DOWNLOAD
Nyhedsbrev august 2018.pdf
DOWNLOAD
Nyhedsbrev november 2018
DOWNLOAD
Nyhedsbrev December 2018