Farligt affald

Der kan aflevere farligt affald ved varmecentralen mandag til torsdag i tidsrummer 7 - 15 og fredag 7 - 12.

Det er vigtigt at I ikke stiller affald uden for porten, hvis den er låst, da børn kan komme til skade i omgangen med det.

Elsparepærere og lysstofrør hører under farligt affald