Afsluttet affaldsforsøg

Her kan du læse informationsmateriale fra Allerød Kommune om forsøget med indsamling af affald sorteret til genbrug.

Forsøget med husstandsindsamling og affaldsøer er afslutte med udgange af oktober 2017.

Den efterfølgende overgangsperiode med fælles indsamlings øer blev afsluttet i uge 8 2020. Herefter indsamles affald fra hvert hus med brug af op til tre sorteringsbeholdere, som du kan læse om under rubrikken Genbrug.

Kommunen har udgivet en brochure om forsøget, som du kan læse her.

 

Kommunen har også udgivet en sorteringsguide til brug i forbindelse med forsøget, som du kan læse her.

 

Ved afslutningen af forsøgsperioden har Allerød Kommune udarbejdet et informationsbrev, som du kan læse her.

//