Bredbånd, TV pakker og mobiltelefoni

 

Hvis du har problemer med at modtage signal på dit TV så start med at tjekke driftfinformationerne på YouSee's hjemmeside: YouSee driftsinformation finder du her

Hvis du ikke kan se en eller flere kanaler er der også hjælp at hente på YouSee hjemmesiden. Du kan læse det her.

TV pakke.

TV pakker  kan vælges i tre størrelser – Grundpakke, Mellempakke eller Fuldpakke – men man kan også vælge slet ikke at have abonnement på en tv pakke. Hvis man vil skifte pakke eller helt opsige abonnementet, skal man give besked til kontoret ved at sende en mail til kontoret@roenneholtparken.dk . Når et hus skifter ejer, fortsætter abonnementet uændret, med mindre der gives besked om ændring til kontoret.

Her kan du se Kanaloversigten for 2020

Grundpakken indeholder 27 kanaler, som er sammensat af YouSee. Mellempakke og Fuldpakke har yderligere kanaler, der som udgangspunkt er sammensat i en standard blanding af YouSee. Hvis man ønske andre kanaler eller streaming tjenester end dem i standarsløsningen, skal man vælge en Bland Selv løsning. Her får man Grundpakken med enten 10 eller 36 point, som man så kan anvendes til at vælge kanaler. Kanalerne koster forskelligt antal point fra 1 til 17 point. Prisen for Grundpakke plus 10 point svarer til prisen for Mellempakke, mens Grundpakke plus 36 point har samme pris som Fuldpakke. 

Hvis man har Mellempakke eller Fuldpakke og ønsker Bland Selv , skal man kontakte YouSee Kundeservice. Når der skiftes fra standard til BlandSelv, får kontoret besked, men prisen ændres ikke, så længe man ikke ændrer pakkestørrelse.

Hvis der gives besked om ændring senest den 10. i en måned, vil ændringen træde i kraft ved det efterfølgende månedsskifte.

Afregning af abonnement ved skift af pakke

Hidtil har vi i forbindelse med årsopgørelsen opgjort gebyr og ændrede priser ved medlemmernes skift af tv pakker. Tidligere var der ikke mange skift i årets løb, men i takt med, at hele tv markedet er under opbrud, er det blevet mere udbredt at skifte pakke. I den forbindelse har man ment, at det var rimeligt, at man allerede i forbindelse med pakkeskifte fik ændret sin betaling til foreningen.
Bestyrelsen har set på mulighederne for at imødekomme dette, og resultatet er blevet, at vi med virkning fra 2. kvartal 2020 udarbejder nyt budget og dermed nye kvartalsbetalinger for de grundejere, som har skiftet tv pakke i løbet af det afsluttede kvartal. Hidtil har man betalt 200 kr. til grundejerforeningen for et pakke skifte (op eller ned) og 200 kr. til YouSee for et skifte ned. Fremover vil prisen på skifte op ikke blive ændret, men prisen for at skifte ned (altså eksempelvis fra Fuldpakke til Mellempakke) vil stige til 250 kr. Årsagen er, at vi ganske vist med det samme får en prisregulering fra YouSee, mens vi i forhold til Copydan kun får reguleret en gang i kvartalet. Derfor kan vi i værste fald komme til at betale 125 kr. for to måneders Fuldpakke, på trods af at den er opsagt.
Gebyret for skift og prisændringen i det kvartal, hvor pakken ændres, vil som hidtil blive samlet op i årsopgørelsen, men det bliver et væsentligt mindre beløb end hidtil.

 

Mobiltelefoni og Bredbånd

Grundejerforeningen har en aftale med YouSee om favorabel pris til vores medlemmer for mobiltelefoni og bredbånd. Abonnement på mobiltelefoni og bredbånd skal bestilles direkte hos YouSee.

 

Hybridnet

I grundejerforeningen vedtægter er det bestemt, at alle grundejere skal være medlem af vores antenneforening og tilsluttet vores hybridnet. Der betales 153,75 kr. om året til vedligeholdelse af kabelnettet og 153,75 kr. for administration af netværk og pakker. Mange får deres bredbånd gennem dette net, og nettet bliver opgraderet til den nye DOCSIS 3.1. standard, som giver meget stor båndbredde og dermed meget høje hastigheder i nettet.

 

Priserne for hybridnet og tv pakker:

Bidrag til netværk: 157,60 kr. Betales uanset abonnement og pakkevalg.
Administration: 157,60 kr. Betales uanset abonnement og pakkevalg.
Grundpakke: 2.009,40 kr.
Mellempakke: 4.519,08 kr.
Fuldpakke: 6.149,88 kr.
Ændring til større pakke: 200,00 kr.
Ændring til mindre pakke og opsigelse af abonnement: 450,00 kr.