Vedligeholdelse

Grundejerforeningen vedligeholder ikke længere de gamle varmtvandsbeholdere, dette er besluttet på en tidligere generalforsamling.

Har du behov for at få tømt den ældre model af varmtvandsbeholderen for slam, så kan du kontakte:

Reci Aps.

Avedøreholmen 68

2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 42 18

E-mail: info@reci.dk

www.reci.dk