Affaldsforsøg

Her kan du læse informationsmateriale fra Allerød Kommune om forsøget med indsamling af affald sorteret til genbrug.

Forsøget med husstandsindsamling og affaldsøer er afslutte med udgange af oktober 2017.

Imidlertid er der som en overgangsordning etableret øer med containere til sortering af affald i alle vange fra og med november 2017. Denne ordning vil blive opretholdt, indtil Allerød Kommunen har beslutte, hvilken permanent ordning man vil etablere.

Containerne tømmes efter følgende tidsplan:

pap: tømmes hver onsdag
papir, glas og plast: tømmes torsdag lige uger
metal: tømmes torsdag hver 4. uge

 

Kommunen har udgivet en brochure om forsøget, som du kan læse her.

 

Kommunen har også udgivet en sorteringsguide, som du kan læse her.

 

Ved afslutningen af forsøgsperioden har Allerød Kommune udarbejdet et informationsbrev, som du kan læse her.